Du kredittvurderes alltid når du søker om lån og kreditter ved hjelp av sms. Sjekken er spesielt viktig for banker som yter forbrukslån uten sikkerhet til folk via mobiltelefon.

Den reduserer sjansene for mislighold, noe både du og banken kan være glade for. Her er det du trenger å vite om bankenes kredittvurdering på teksmeldingslån.

Kort forklart

Kort forklart er en kredittvurdering et forsøk på å spå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake sms-lånet. En slik sjekk foretas av de aller fleste som yter en eller annen form for kreditt. Ikke bare banker, men også butikker der du kan kjøpe på avdrag, mobilselskap som lar deg betale regning i ettertid, og så videre.

De som yter lån og kreditter vil vite mest mulig om både betalingsevnen og betalingsviljen din. Det er viktig å påpeke at du må signere et gjeldsbrev når du låner penger med tekstmelding, akkurat som at du hadde lånt pengene på vanlig måte.

Offentlige databaser

Vurderinger av søknader om sms lån baseres på alle offentlig tilgjengelige opplysninger om din økonomi, alder, bosituasjon, eierskap og verv, og mye mer.

Opplysningene finnes i databasene til skattelistene, Folkeregisteret, inkassoselskaper, de forskjellige registrene i Brønnøysund, osv. I løpet av 2019 vil også opplysninger fra det kommende gjeldsregisteret tas med i kredittvurderingen.

Utregning og bruk av kredittscore

Det er såkalte kredittopplysningsbyråer som Experian som regner ut kredittscore. Hos de fleste går skalaen fra 0 til 100, der høy poengsum betyr høy kredittverdighet for den som sender inn søknad på mobil. Noen opererer med andre poengskalaer, men prinsippet er akkurat det samme.

Banker og andre tjenesteytere abonnerer på kredittopplysningene, og innhenter blant annet kredittscoren når de mottar søknaden din.

Betalingsanmerkninger er verst

Det som virker mest negativt på en kredittvurdering er når den som søker om sms lånet har en eller flere betalingsanmerkninger. Med få unntak fører anmerkninger til automatisk avslag. Løsningen er da å betale gjelden som førte til betalingsanmerkningen, eller låne med sikkerhet hos en av de få bankene som tilbyr lån til personer med anmerkninger.

Sms-lån og rente

I tillegg til å bestemme om lånet innvilges eller ei, påvirker kredittscoren rentene på et forbrukslån. Generelt sett er det slik at høy score korresponderer med lave renter, og motsatt. Lånet ditt blir med andre ord mer kostbart dersom du har lav kredittscore. Samtidig er bankene og lånemeglere forpliktet til å opplyse om prisene på lån når de sender ut tekstmeldinger. Ikke alle er like glade for reklame sms forbrukslån, noe som inkluderer Forbrukertilsynet.

Kredittscoren er ikke den eneste faktoren som bestemmer rentene på mobillånet. Betalingsevnen din er også viktig hos de fleste banker. Det er i bankenes interesse at du har råd å betale rentene og avdragene.

Men det bringer oss også inn på temaet som handler om renter på sms lån, nemlig at det kan bli veldig dyrt for deg som låner penger. Ikano Bank hevder at renten fort kan ligge på 200-300 prosent. Det er ekstremt dyrt sammenlignet med vanlige forbrukslån man kan ta opp.

Faktorer som påvirker

Å ta for seg alle faktorene som påvirker kredittscoren din er ikke hensiktsmessig. Vi kan likevel ramse opp de viktigste, hvorav noen av de lar seg påvirke av dine egne valg. Målet er alltid å få lavest mulig rente når du prøver å få innvilget et lån med tekstmelding.

Å jobbe for å forbedre kredittscoren er smart. Det kan ta tid, men du vil få igjen for innsatsen senere dersom du skulle søke om smslån en gang i fremtiden.

  • Alder – Lav alder betyr kort eller ingen betalingshistorikk. Unge scorer derfor lavere enn eldre personer.
  • Adresse – Det vil virke negativt på scoren din dersom du flytter ofte (bostedsregistrering i Folkeregisteret).
  • Inntekt – Stabil inntekt er viktig. Høy inntekt er også viktig, såfremt ikke all inntekt spises opp av gjeld.
  • Gjeld – Høy gjeld teller negativt. Gjeld til mange selskap er verre enn om samme sum gjeld er hos ett eller færre selskap.
  • Betalingshistorikk – Aktive inkassokrav og stadige purringer innvirker spesielt negativt på søknader om finansiering med mobiltelefon.
  • Eierskap og verv – Pass deg for å eie andeler, eller ha verv i selskaper som sliter økonomisk. Har selskapet dårlig kredittrating, vil dette innvirke på din kredittscore.

Bestemmer om du får ja eller nei

Alt om selve prosessen med å få innvilget mobillån lærer du mer om på finansnettstedet Billigeforbrukslån.no – låne via SMS. Der skriver de mye om bankkravene som stilles og hva som skal til for at søknaden godkjennes.

Det varierer selvsagt noe fra bank til bank, eller for den saks skyld mobilselskap og strømleverandører, men alle har en nedre grense for når de sier ja, og når de sier nei til å yte kreditt eller lån.

Hos mange banker som tilbyr forbrukslån ligger grensen for å få låne på 10 poeng, når skalaen går fra 0 til 100. Gjennomsnittet ligger ofte på mellom 50 og 60 poeng.

Er scoren din over 10, og du ellers ikke er diskvalifisert av andre årsaker, får du som regel lånet innvilget. Det forutsetter imidlertid at lånesummen ikke er større enn hva banken antar du klarer å betjene. Bankene har også retningslinjer fra Finanstilsynet de må ta hensyn til. Et eksempel er at de ikke bør gi lån som fører til at du får gjeld på mer enn fem ganger årsinntekten din.

Sjekk deg selv

Du kan enkelt sjekke selv om kredittscoren din er god eller dårlig. Det gjør du gratis hos blant annet Experian og Bisnode. Du kan få utfyllende opplysninger ved å betale en liten avgift (omtrent 50 kroner er vanlig).

Husk at når du søker om forbrukslån, andre lån, kredittkort, eller andre tjenester med kredittelement i seg, får du gjenpartsbrev når selskapet foretar en kredittsjekk av deg.