Utleieform

Utleie av bolig kan være en veldig god investering, men da er det viktig å tenke nøye gjennom det før en eventuelt avgjørelse tas. Først burde man tenke over hvilken utleieform man ønsker.

Det er ofte mer lønnsomt å leie ut i egen bolig enn det er med utleiebolig, og grunnen til det er at det er skattefritt når man leier ut mindre enn halvparten av boligen. Med andre ord så kan kjøp av en litt større bolig føre til ekstrainntekt rett i lomma!

Kom i gang

Å komme i gang med utleie av bolig er ikke alltid like lett, men det er noen ting som kan være bra å ha i bakhodet. Første steg er å finne noen som ønsker å leie bolig, i en slik prosess er det viktig å ta seg god tid.

Da kan det være lurt både å sjekke ut flere forskjellige referanser og hvordan den potensielle leietakeren fremstår på sosiale medier. Det er også viktig med en god kontrakt, noe som vil føre til stabile leieinntekter.

Fallgruver

Utleier skal gjøre sitt for at leietaker skal trives i sitt nye hjem, derfor er det viktig å unngå potensielle fallgruver. Man burde for eksempel ikke godta garantier, men rett og slett kreve at depositum står på konto.

Dersom man skulle være uheldig vedrørende leietakers betalingsevne, så kan det få store konsekvenser for utleier dersom man ikke passer på. Det kan også være lurt å følge prinsippet om at nøkkel ikke leveres ut før depositumet har kommet inn på konto.

I leietiden

Også i leietiden er det viktig at utleier er bevisst, og det er en ting som er spesielt viktig – nemlig vedlikehold av det man leier ut. Vedlikehold er nok noe som veldig lett havner på nedprioriteringslista, men ved å ha det på prioriteringslista vil man kunne høste goder i det lange løp. Gode boforhold vil føre til fornøyde og stabile leietakere som kan tenke seg å bo lenge i utleieboligen, noe som igjen vil føre til forutsigbare og gode leieinntekter.

Huskeliste

Det kan være lurt å sette opp en huskeliste over ting som skal være i orden ved utleie av bolig i en eller annen form. 1) Pass på at utleieboligen er godkjent for utleie hos kommunen. 2) Skaff informasjon om leietaker. 3) Utarbeid en kontrakt som fungerer for både utleier og leietaker. 4) Ta depositum, men husk at denne summen ikke er disponibel for utleier. 5) Prioriter vedlikehold av utleieboligen. 6) Ikke lever ut nøkkel før depositum har kommet inn på konto.